D e n  f r i e  M u s i k s k o l e s  A f t e n s k o l e   Holstebro

   **   |Maren og Musikken       ||


UNDERVISNING FOR VOKSNE UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN (tidligere Fritidsloven )
 

Den frie Musikskoles Aftenskole har stoppet sine aktiviteter, og fremover underviser lærerne under Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole.

DFMA lukker helt ned den 31/12 2022 efter 45 år som et element i Holstebros kulturliv, herunder musikliv. 

 

 

Efteråret 2022

Den frie Musikskoles Aftenskoles
 
aktiviteter ophører den 30/6
efter 45 års virke i
Holstebros musik- og kulturliv.
DFMA's lærere fortsætter dog,
men under
"Holstebro Aktivitetscenters
Fritidsskole".

Link til aktivitetscentrets musikskole 

Nye elever kan tilmelde sig her:
hac@holstebroaktivitetscenter.dk 

De elever, der var tilmeldt i foråret 2022 har få besked om, hvad man skal foretage sig, for at fortsætte undervisningen.

Aftenskolens ophør er, som det er anført i skolens love, vedtaget på to hinanden følgende general forsamlinger.
Dette skete i marts og april 2022.

Referat af den første
generalforsamling
 

Referat af den anden
generalforsamling.

Den frie Musikskole blev
grundlagt i 1977 af: 
Flemming Hynneke,
(musiklærer og prof. musiker) 
Jørgen Plaetner
(stadskomponist og musikpædagog)
Hanne Bøgh Nielsen. 
(pianist og st.pr. musikpædagog)

Lunge - kor
OXYGEN

Lær om hensigtsmæssig brug af
lunger og hermed vejrtrækning. 
Der arbejdes samtidig  med
grundlæggende stemmetræning
og sangteknik.
Vi starter når Coronakrisen / myndighederne tillader det.
Instruktør:
sanger & sangpædagog
Inger Kold

Læs mere HER om
Lungekoret (OXYGEN)


DFMA Logo (R)

Den frie Musikskoles
Aftenskole

 

Undervisere i 2022
.
Klaver & Lungekor:

Inger Kold
.
Klaver: Hanne Bøgh Nielsen

.
Saxofon, klarinet og guitar:
Kristian Svenningsen
.
Violin:
Mikkel Lundkvist   

 

MAREN & MUSIKKEN 2017
( Den seneste )

Kontor ( og klaverundervisning ved HBN) :
 
Solsikkevej 20.  Tlf.  9742 5522
Mobil: 2223 5522
Undervisningslokaler på HAC
( alle instrumenter og sang ):
 Danmarksgade 13A 1.  7500 Holstebro 

 Aftenskolens administration ( information og tilmelding) :  Solsikkevej 20,  Mejdal  7500 Holstebro      
skoleleder, Hanne Bøgh Nielsen      Tlf. 97 42 55 22- Mobil. 2223 5522         e-mail:hbnQdfma.dk     Q=@
Denne hjemmeside benytter / indeholder ikke Cookies eller andre former for dataopsamling og sporing.