Den frie Musikskoles Aftenskole,
Holstebro

Retur til forsiden

Lungekoret
( Oxygen )

Kom og vær med til at synge i et kor,  hvor hovedvægten af undervisningen fokuserer på at bruge kroppens store muskler som støtte for åndedrættet. Dermed opnår man at blive bedre til både at tale og at synge. Vi kunne kalde lunge koret for 'Oxygen', som er den kemiske betegnelse for den livgivende ilt i den luft vi indånder.

Inger Kold er instruktør / lærer på holdet / koret. 
Hun er uddannet som operasanger. I det fag er det netop nødvendigt at synge med støtte fra kroppen.


Inger Kold:
"Det har for mig været til stor inspiration at arbejde med og undervise i et princip, der skal træne mennesker med nedsat lungefunktion til bedst muligt at kunne udnytte den lungekapacitet, de hver især har.  Mellemgulvet vil blive trænet meget.....!! Musklerne omkring brystkassen, baller og lår er også muskelgrupper,
der er vigtige at træne i denne forbindelse.
Vi  vil desuden lave afspændingsøvelser og udstrækningsøvelser.

Det kræves ikke, at man er korvant, eller at man synger godt, måske lidt tværtimod. Medicin og sygdom gør, at der er visse udfordringer med slim og hoste. Derfor er hovedformålet at træne mellemgulvet og få større kropsbevidsthed samt opnå bedre brug af tale- og sangstemmen.
Vi vil lave åndedrætsøvelser, sangøvelser, taleøvelser samt  talekor, og så vil vi synge sange, vi kender, og måske lære nye sange.
Det er også meget vigtigt, at vi kan hygge os og have det sjovt  sammen.

Jeg har gennem 7 år haft kol-sangkor, som det hed dengang jeg startede. Nu hedder det lungekor og omfatter alle med lungeproblemer. Mine kormedlemmer fortæller, at der er sidegevinster ved at synge i et lungekor. De fortæller bl.a., at de kan gå længere ture, humøret bliver bedre, ja og én fortalte, at hun bedre kunne frisere sig!  Man får simpelt hen en hverdag, hvor man overkommer mere. "

Koret mødes i Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade 13
Kor 1: Tirsdag formiddag   kl. 11.00 til 12.00 og
Kor 2: Tirsdag eftermiddag kl. 13.00 til  14.00.
Vi tager forbehold, således at korene kun oprettes, hvis der er tilstrækkelig tilslutning.

Første gang er en prøvetime, hvor du kan finde ud af, om lungekoret er noget for dig. Herefter skal du være tilmeldt.

Tilmelding til Den frie Musikskoles Aftenskole i Holstebro:
e-mail:
info@dfma.dk eller på Mobil: 2223 5522 / Fastnet 97425522 til skolens kontor eller til instruktøren, Inger Kolds Mobil: 2342 9686 
Man kan også bare møde op til prøvetime.
Der er løbende tilmelding, og prisen justeres efter hvor mange mødegange der er tilbage.
Se også vores folder der fåes ved at kontakte os eller downloades fra forsiden.
Hent også folderen 2022 Forår  her, det er en PDF fil.  

Folder om lungekor og Inger Kold.

Inger Kold: Mobil: 2342 9686  / Fastner: 9733 5097

Venlig hilsen,
Den frie Musikskoles Aftenskole  og  Inger Kold .